" Siz ve rakibiniz bir bütünsünüz.
İkinizin arasında, bir araya gelmenizden doğan bir ilişki var.
Rakibinizle ilişkiye girdiğinizde onunla bütünleşir, onun saldırılarını zaptedip,
onu kendi gücüyle yenersiniz." (Bruce Lee)